Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dariusz Pieńkowski | Centrum Wsparcia i Rozwoju

Dariusz Pieńkowski

Dariusz Pieńkowski

Prof. UPP dr hab.

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Stanowisko pracy współfinansowane z Funduszy Europejskich w ramach projektu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier

  • dr hab. ekonomii, specjalności: ekonomia ekologiczna, ekonomia behawioralna, ekonomia dobrobytu, ekonomia środowiska, ekonomia zrównoważonego rozwoju,
  • podróżnik, objechał na motocyklu Europę, Azję i część Afryki.
  • Jako pełnomocnik zajmuje się monitorowaniem i przeciwdziałaniem przejawom nierównego traktowania, w tym mobbingu i wszelkim formom dyskryminacji w ramach Wspólnoty Uniwersytetu.
  • Ponadto działam na rzecz upowszechniania wiedzy oraz promowania postaw związanych z szacunkiem i równym traktowaniem.