Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ścieżki Wsparcia CWR | Centrum Wsparcia i Rozwoju

Ścieżki Wsparcia CWR

Wsparcie psychologiczne

Rozwój osobisty

  • Wsparcie specjalistki ds. doskonalenia jakości dydaktyki i kompetencji kadr, dr Mirosławy Leopold
  • Life coaching z zakresu zarządzania sobą w czasie i wyznaczania celów w życiu
  • Coaching relacji osobistych z wykorzystaniem gier, kart i narzędzi coachingowych
  • Budowanie marki osobistej
  • Pomoc w radzeniu sobie ze stresem i w trudnościach w procesie studiowania

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami i w szczególnej sytuacji zdrowotnej

Doradztwo zawodowe

Wsparcie w wejściu na rynek pracy

Tutoring

Mentoring Dydaktyczny

Mentoring kompetencyjny

Asystent dla osób neuronietypowych, w tym z zespołem Aspergera (Inkubator Adwokatów Społecznych)