Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ścieżki Wsparcia CWR | Centrum Wsparcia i Rozwoju

Ścieżki Wsparcia CWR

Wsparcie psychologiczne

 • Konsultacje psychologiczne w formie spotkań osobistych lub na Ms teams
 • Psychoedukacja z zakresu work-life-balance

Rozwój osobisty

 • Life coaching z zakresu zarządzania sobą w czasie i wyznaczania celów w życiu
 • Coaching relacji osobistych z wykorzystaniem gier, kart i narzędzi coachingowych
 • Budowanie marki osobistej
 • Pomoc w radzeniu sobie ze stresem i w trudnościach w procesie studiowania

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

 • Interwencja kryzysowa psychoterapeuty/psychologa
 • Specjalistyczne wsparcie seksuologa

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami i w szczególnej sytuacji zdrowotnej

Doradztwo zawodowe

Wsparcie w wejściu na rynek pracy

Tutoring

 • Program tutoringu
 • Sylwetki tutorów
 • Rekrutacja
 • Dokumenty