Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ścieżki Wsparcia CWR | Centrum Wsparcia i Rozwoju

Ścieżki Wsparcia CWR

Wsparcie psychologiczne

Rozwój osobisty

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

  • Interwencja kryzysowa psychoterapeuty/psychologa
  • Specjalistyczne wsparcie seksuologa

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Doradztwo zawodowe

  • Rozpoznanie predyspozycji zawodowych i  przedsiębiorczych
  • Specjalistyczna diagnoza kompetencji społecznych, osobistych i zawodowych za  pomocą profesjonalnych testów HR i biznesowych
  • Autoprezentacja w kontaktach biznesowych
  • Konsultacja dokumentów aplikacyjnych
  • Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej do pracy
  • Ćwiczenia wywiadu behawioralnego
  • Zajęcia grupowe z metody Assessment Centre czyli ośrodka oceny – przećwiczenie metody rekrutacyjnej stosowanej w korporacjach

Wsparcie w wejściu na rynek pracy