Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dokumenty | Centrum Wsparcia i Rozwoju

Dokumenty

Tytuł Opis Dokumenty
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych UPP-CWR
Formularz zgłoszenia - student
Formularz oceny wpływu stanu zdrowia...

Formularz oceny wpływu stanu zdrowia na możliwość wypełniania obowiązków akademickich

CWR wzór wniosek o przyznanie adaptacji
Zarządzenie nr 145/2021 z dnia 30 września 2021 roku

W sprawie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami oraz w szczególnej sytuacji zdrowotnej 

Zarządzenie nr 144/2021 z dnia 30 września 2021 roku

W sprawie trybu udzielania pomocy doradczo-psychologicznej społeczności akademickiej przez Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP