Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Neuroróżnorodność na uczelni - wspieranie osób w spektrum autyzmu | Centrum Wsparcia i Rozwoju

Neuroróżnorodność na uczelni - wspieranie osób w spektrum autyzmu

Grafika informacyjna - neuroróżnorodność

Szanowni Państwo,

zapraszamy na warsztat będący kolejną okazją do wzbogacenia wiedzy i zwiększenia świadomości w zakresie wpierania osób w spektrum autyzmu. Warsztaty poprowadzą tutorzy asperIT .

Specyfika neuroróżnorodności i funkcjonowania osób w spektrum autyzmu

Podczas warsztatów dotyczących neuroróżnorodności na uczelni, skupimy się na zrozumieniu pojęć takich jak neuroróżnorodność, neuroatypowość oraz spektrum autyzmu. Uczestnicy nauczą się, co oznacza bycie w spektrum autyzmu i jak wpływa ono na zachowanie i doświadczanie danej osoby.

Podczas warsztatów przećwiczone zostaną również kwestie związane z zarządzaniem neuronietypowymi studentami. Uczestnicy wypracują techniki i strategie, które mogą być skuteczne we wspieraniu osób neuroatypowych na uczelni. Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości i zrozumienia różnorodności neurologicznej oraz przygotowanie kadry uczelni (zarówno dydaktycznej jak i administracyjne) do owocnej i skutecznej współpracy z osobami neuronietypowymi.

 

  • kiedy: 13.12.2023 lub 18.12.2023
  • czas trwania: 10.30 - 16.30
  • gdzie: sale ćwiczeniowe CWR
  • liczba uczestników: limitowana
  • Prowadzący: tutorzy asper IT

 

Zapisy oraz szczegóły:

13.12. 2023

18.12.2023

Rekrutacja do 08.12.2023

Zapraszamy serdecznie

Zespół projektu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier & Centrum Wsparcia i Rozwoju

Akcje: