Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Poznańska Akademia Wolontariatu | Centrum Wsparcia i Rozwoju

Poznańska Akademia Wolontariatu

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO zaprasza do udziału w projekcie Poznańska Akademia Wolontariatu. W ramach zadania prowadzone będą szerokie działania szkoleniowe i doradcze, których założeniem będzie zwiększenie kompetencji i umiejętności wolontariuszy/wolontariuszek oraz przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych. Łącznie zaplanowano realizację aż 24 spotkań z bardzo różnych obszarów tematycznych, z których pierwsze odbędą się już w czerwcu.

Szczegółowa tematyka i harmonogram publikowane są na stronie
www.wolontariat.poznan.pl

Warsztaty mają formułę otwartą - mogą się na nie zapisywać zarówno osoby, które dopiero rozpoczną przygodę z wolontariatem, jak również działający już wolontariusze i wolontariuszki, którzy chcieliby zwiększyć swoją wiedzę w różnorodnych obszarach wiedzy.

Zapisy prowadzone są pod adresem: 
https://forms.gle/xRNAYNrhRjiWebZE6

Spotkanie informacyjne nt. Poznańskiej Akademii Wolontariatu - odbędzie się online w dniu 2 czerwca o godzinie 15:30.

Link do spotkania:
https://creo.clickmeeting.com/poznanska-akademia-wolontariatu-spotkanie-informacyjne/register

Akcje: