Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Z wizytą w Laboratorium bez Barier | Centrum Wsparcia i Rozwoju

Z wizytą w Laboratorium bez Barier

Zdjęcie z Laboratorium bez Barier

11 maja 2023 grupa pracowników kilku jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła wizytę studyjną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedstawiciele uczelnianego Centrum Wsparcia i Rozwoju, Katedry Mleczarstwa i Inżynierii Procesowej, Katedry Chemii oraz Katedry Biochemii i Analizy Żywności mieli okazję zobaczyć innowacyjne stanowiska laboratoryjne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Laboratorium bez barier” to wyjątkowy projekt dostosowania przestrzeni laboratoryjnej do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami lub innymi specjalnymi potrzebami. Laboratorium działa na Wydziale Chemii, jako pracownia studencka zakładu Technologii Chemicznej będącego pod opieką pani prof. Jolanty Ejfler. Jest to pierwsza w Polsce próba zaprojektowania przestrzeni laboratoryjnej dostępnej dla wszystkich użytkowników. W 2022 roku projekt został uhonorowany prestiżową nagrodą Lodołamacze w kategorii: przyjazna przestrzeń-dostępność cyfrowa za „przystosowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością”.

W dostosowanym laboratorium mieliśmy okazję podziwiać kilka różnych prototypowych modeli dygestoriów. Chlubą laboratorium było dygestorium z regulowanym i specjalnie wyprofilowanym blatem. Ponadto, w tym dygestorium, zlew został umieszczony w taki sposób, aby nie stanowił utrudnienia dla osób z nietypową budową ciała lub ograniczoną mobilnością rąk. W projekcie dygestorium pozbyto się też dolnych szafek, które utrudniałyby wjazd wózkiem i dostosowano oświetlenie tak, aby kąt padania światła był, jak najbardziej optymalny. Dodatkowym ułatwieniem była specjalna rynienka w blacie umożliwiająca odprowadzenie rozlanej cieczy, czy minimalizacja kabli i przewodów.

Kolejnym ciekawym pomysłem było dygestorium na kółkach wyposażone w komorę zamykaną nie tylko z góry na dół, ale także z boku.  Dzięki temu z takiej komory może skorzystać osoba o ograniczonej sile rąk. Jak wytłumaczyła nam Pani Profesor, dygestorium na kółkach jest bardzo przydatne w momencie, w którym student ze specjalnymi potrzebami, z jakiś względów nie może mieć zajęć w tej konkretnej pracowni.

Oprócz prezentacji innowacyjnych dygestoriów mieliśmy okazję porozmawiać z Panią Profesor o trudach jej pracy, związanych ze znalezieniem odpowiednich materiałów
i wykonawców Jednak najtrudniejsze okazało się przełamanie szkodliwego stereotypu związanego z ograniczeniem dostępności kierunków ścisłych – przyrodniczych i chemicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.  Idea usuwania tego stereotypu jest w szczególności bliska uczelnianemu Centrum Wsparcia i Rozwoju. CWR proponuje miedzy innymi szereg adaptacji edukacyjnych dla studentów ze szczególnymi potrzebami oraz niestrudzenie promuje ideę projektowania przestrzeni przyjaznej dla wszystkich, w którą wpisuje się Laboratorium Bez Barier.

Wiemy, że Pani profesor Jolanta Ejfler ma ogromne pokłady determinacji i energii, a także mnóstwo niezrealizowanych projektów. Tym bardziej dziękujemy za chęć podzielenia się
z nami swoimi pomysłami.  Ogromnie dziękujemy także za tak ciepłe przyjęcie i oprowadzenie nas po Uniwersytecie Wrocławskim. Liczymy na to, że wizyta studyjna, okaże się jedynie początkiem długofalowej i owocnej współpracy. Wszyscy mamy wspólny cel – uczynić nasze uczelnie bardziej przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Akcje: